Billing

Öz maglumatlaryňyzy we hasbyňyzy görmek üçin şahsy otag

Giňişleýin >

TM Wi-Fi

Jemgyýetçilik ýerlerinde ýokary tizlikli çäklendirilmedik internet

Giňişleýin >

Poçta

@online.tm poçta üçin müşderilere giriş

Giňişleýin >

Habarlaşmak üçin

Türkmenistanyň çägindäki ähli bölümler hakynda maglumat

Giňişleýin >

Online sargyt goýuň

"Türkmentelekom" DEAK-nyň hyzmatlaryny sazlamak işleri üçin biziň hünärmenlerimiz Siziň bilen habarlaşarlar

Hosting

Türkmenistanyň serwerlerinde ýerleşdirmek

Giňişleýin

Domen

Bellige alma gov.tm, edu.tm, com.tm

Giňişleýin

Internet nyrhnamalary

Ilat, ýurudiki şahslar we edaralar üçin internet hyzmatlarynyň nyrhnamalary

Giňişleýin

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin

Täzelikler

01.11.2018

Ilat üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde täze nyrhnama

01.11.2018

Edara kärhanalar we telekeçiler üçin täze nyrhnamalar

08.09.2018

Ilat üçin trafigiň möçberiniň çäklendirilmedik görnüşinde täze nyrhnamalar

13.06.2018

Bölünip berlen wirtual serwerleriň täze nyrhnamalary

Online TV dürli enjamlarda serediň