Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Watan köç. j. 6

Telefon belgisi

+933(133)3-44-23

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Töleg bölümi

Salgysy

Watan köç. j. 6

Telefon belgisi

+993(137)3-51-41

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
-

TM Wi-fi nokady

Salgysy

Watan köç. j. 1 (Ak bugdaý etrap Häkimligi)

Telefon belgisi

+993(137)3-51-41

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
- -

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Änew şäheri, Watan köçesi j. 6

Telefon belgisi

+993 (137) 3-69-09

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

Kosmonawt köç. j. 11

Telefon belgisi

+993(135)3-60-07

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7

Töleg bölümi

Salgysy

Arkaç köç. j. 28

Telefon belgisi

+993(12)52-00-02

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00

Töleg bölümi

Salgysy

Magtymguly köç. j. 96

Telefon belgisi

+993(137)3-00-12

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00

Töleg bölümi

Salgysy

Berkararlyk köç. j. 5

Telefon belgisi

+993(137)4-75-11

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

Niýazow köç. j. 12

Telefon belgisi

+993(137)3-17-07

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

Türkmenbaşy köç. j. 5

Telefon belgisi

+993(137)2-10-01

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

Zelili köç. j. 13

Telefon belgisi

+993(137)3-20-01

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

Aşgabat-Daşoguz ýoluň ugrundaky töleg nokady

Telefon belgisi

+993(12)52-30-02

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler