Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Magistralnyý köç. j. 25

Telefon belgisi

+993(131)2-00-06

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

TM Wi-fi nokady

Salgysy

Arçman şypahanasy

Telefon belgisi

+993(131)2-62-22

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler