Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Töleg bölümi

Salgysy

A.Annanyýazow köç. j. 42

Telefon belgisi

+993(137)4-00-49

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Internet hyzmatlary we hasaplşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

A.Annanyýazow köç. j. 42

Telefon belgisi

+993(132)4-00-42

+993(132)4-10-14

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler