Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Töleg bölümi

Salgysy

Magtymguly köç. j. 35

Telefon belgisi

+993(135)4-02-84

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Hyzmat ediş bölümi

Salgysy

Magtymguly köç. j. 35

Telefon belgisi

+993(135)4-09-19

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

A.Annanyýazow köç. j. 8

Telefon belgisi

+993(135)4-70-23

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler