Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Balkanabat şäheri kw 195

Telefon belgisi

+993(222)7-10-93

+993(222)7-10-92

+993(222)7-97-15

+993(222)7-72-28

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

Balkanabat şäheri kw 195

Telefon belgisi

+993(222)7-10-54

+993(222)7-10-90

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
- -

Hyzmat ediş bölümi

Salgysy

Jebel şäherçesi köç. G Orazow j. 51

Telefon belgisi

+933(222)9-63-33

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

TMWi-fi nokady

Salgysy

Jebel şäherçesi Mollagara şypahanasy

Telefon belgisi

+933(222)9-10-01

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler