Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Türkmenbaşy şäheri köç.Niýazow j. 27

Telefon belgisi

+993(243)2-67-44

+993(243)2-06-76

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
21:00
09:00
21:00
09:00
21:00
09:00
21:00
09:00
21:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

Türkmenbaşy şäheri köç.Niýazow j. 27

Telefon belgisi

+993(243)2-14-61

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Hyzmat ediş bölüm

Salgysy

Türkmenbaşy şäheri köç.Niýazow j. 27

Telefon belgisi

+993(243)2-06-76

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Internet kafesi

Salgysy

Türkmenbaşy şäheri köç.Magtymguly j. 15a

Telefon belgisi

+993(243)7-23-43

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

TM Wi-Fi

Salgysy

Türkmenbaşy şäheri, Şagadam söwda merkezi

Telefon belgisi

+933(993)2-14-60

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

Türkmenbaşy şäheri köç.Magtymguly j. 70

Telefon belgisi

+993(243)7-23-41

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Türkmenbaşy şäheri köçe Niýazow j 27, 1-nji etrapça, köçe Magtymguly j 15-a, j 70

Telefon belgisi

+993 (243) 2-00-70

+993 (243) 2-40-00

+993 (243) 2-55-99

+993 (243) 7-13-08

+993 (243) 7-26-99

+993 (243) 7-74-99

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler