Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň tehniki bölümi

Salgysy

Hazar şäheri kw 31

Telefon belgisi

+993(240)2-23-99

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

Hazar şäheri kw 31

Telefon belgisi

+993(240)2-40-99

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
- -

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler