Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Etrek şäher köç.Baýathajy j. 7

Telefon belgisi

+993(242)4-00-18

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

Etrek şäher köç.Baýathajy j. 7

Telefon belgisi

+993(242)4-00-18

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Hyzmat ediş bölümi

Salgysy

Etrek şäher köç.Baýathajy j. 7

Telefon belgisi

+993(242)4-00-08

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler