Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Töleg bölümi

Salgysy

Magtymguly şäheri

Telefon belgisi

+993(248)4-00-21

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Magtymguly şäheri

Telefon belgisi

+993(248)4-00-21

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Hyzmat ediş bölümi

Salgysy

Magtymguly şäheri

Telefon belgisi

+993(248)4-25-00

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler