Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Türkmenbaşy şaýoly j. 44

Telefon belgisi

+993(322)5-88-60

+993(322)9-09-88

+993(322)5-52-54

+993(322)5-45-19

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
-

TM Wi-fi nokady

Salgysy

Türkmenbaşy şaýoly j. 44

Telefon belgisi

+993(322)5-85-01

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
-

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

agadam j. 35/1

Telefon belgisi

+993(322)6-60-50

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
-

Hyzmat ediş bölümi

Salgysy

Akdepe j. 30

Telefon belgisi

+993(322)7-11-99

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
-

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Daşoguz şäheri, Turkmenbaşy şaýoly 44 j.

Telefon belgisi

+993 (322) 7-01-14

+993 (322) 9-01-14

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
-

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler