Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Türkmenbaşy şaýoly j. 44

Telefon belgisi

+993(322)9-09-88

+993(322)9-27-72

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00

TM Wi-fi nokady

Salgysy

Türkmenbaşy şaýoly j. 44

Telefon belgisi

+993(322)5-85-01

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00
09:00
20:00

Hyzmatlar we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Türkmenbaşy şaýoly j. 44

Telefon belgisi

+993(322)5-45-19

+993(322)9-07-77

+993(322)9-08-88

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Hyzmat ediş bölümi

Salgysy

Türkmenbaşy şaýoly j. 44

Telefon belgisi

+993(322)9-99-44

+993(322)9-09-66

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Daşoguz şäheri, Turkmenbaşy şaýoly 44 j.

Telefon belgisi

+993(322)7-01-14

+993(322)9-18-99

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler