Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän böluminiň müşderiler bölümi

Salgysy

D.Ýegedurdyýew j. 15

Telefon belgisi

+993(346)3-19-04

+993(346)4-01-69

+993(346)4-02-19

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler