Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Hyzmatlar we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Şagadam j. 3

Telefon belgisi

+993(342)3-11-09

+993(342)3-11-10

+993(342)3-10-02

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
16:00
09:00
16:00
09:00
16:00
09:00
16:00
09:00
16:00
- -

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler