Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplasyk gecirilyan bolüminin müşderiler bölümi

Salgysy

Mollanepes kelte köçesi j. 12

Telefon belgisi

+993(522)6-90-66

+993(522)6-09-58

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
17:00
08:00
17:00
08:00
17:00
08:00
17:00
08:00
17:00
- -

Töleg bölümi

Salgysy

Mollanepes kelte köçesi j. 12

Telefon belgisi

+993(522)6-04-12

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Hyzmat ediş bölümi

Salgysy

Mollanepes kelte köçesi j. 12

Telefon belgisi

+993(522)6-09-42

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Internet kafe №1

Salgysy

Mollanepes kelte köçesi j. 12

Telefon belgisi

+993(522)6-04-90

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Internet kafe №2

Salgysy

Gorkut ata köçesi “Altyn Asyr” ÝGPJ-niň edara jaýy

Telefon belgisi

+993(522)4-54-25

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Töleg bölümi

Salgysy

A.Niýazow köçesi Salgyt Gullugynyň edara jaýy

Telefon belgisi

+993(522)5-54-50

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Mary şäheri, Mollanepes kelte köç. 12 j.

Telefon belgisi

+993 (522) 6-35-55

+993 (522) 6-31-01

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
19:00
09:00
19:00
09:00
19:00
09:00
19:00
09:00
19:00
09:00
16:00
-

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler