Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilyän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Soltan Sanjar köçesi

Telefon belgisi

+993(564)6-08-68

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
17:00
08:00
17:00
08:00
17:00
08:00
17:00
08:00
17:00
- -

TMWi-fi nokady

Salgysy

Baýramaly şypahanasy

Telefon belgisi

+993(564)6-05-32

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler