Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplasyk gecirilyän böluminiň müşderiler bölümi

Salgysy

Kemine köçesi

Telefon belgisi

+993(566)5-21-41

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
17:00
08:00
17:00
08:00
17:00
08:00
17:00
08:00
17:00
- -

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler