Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Müşderi gullugy

Salgysy

Oguz han köç. 217 j., “Altyn Asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti.

Telefon belgisi

+993 (12) 95-59-10

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Müşderi gullugy

Salgysy

A.Nyýazow şaýoly, 37-nji Aragatnaşyk bölümi (Sumbar dükanyň garşysynda)

Telefon belgisi

+993 (12) 26-01-04

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
10:00
22:00
10:00
22:00
10:00
22:00
10:00
22:00
10:00
22:00
10:00
22:00
10:00
22:00

Müşderi gullugy

Salgysy

Türkmenbaşy şaýoly, 17-nji Aragatnaşyk bölümi

Telefon belgisi

+993 (12) 45-69-77

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Müşderi gullugy

Salgysy

30mkr. A.Kekilow köçesi, 34-nji Aragatnaşyk bölümi

Telefon belgisi

+993 (12) 34-13-01

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00
08:00
20:00

Kabel TW - Merkezi ofis

Salgysy

Dykma Serdar köç.

Telefon belgisi

+993 (12) 26-83-60

+993 (12) 26-89-45

+993 (12) 26-86-41

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
-

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Parahat-1 64 j. 48 öý

Telefon belgisi

+993 (12) 46-13-58

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
16:00
-

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Abadan etrap Köpetdag k. 12 j.

Telefon belgisi

+993 (12) 33-10-94

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
16:00
-

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Magtymguly 172А j. 2 öý.

Telefon belgisi

+993 (12) 34-24-39

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
16:00
-

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

A. Nyýazow k. 28/3 j. 55 öý

Telefon belgisi

+993 (12) 22-01-65

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
-

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Baba-Annanow k. 33/1 j. 3 öý

Telefon belgisi

+993 (12) 43-36-52

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
16:00
-

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Taslama köç. 68 j.

Telefon belgisi

+993 (12) 90-40-92

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
16:00
-

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Parahat-7/1, 17 j.

Telefon belgisi

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
16:00
-

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler