Oýunlar

Neverwinter

Cryptic Studios

Multiplayer

Neverwinter ­ meşhur Dungeons and Dragons älem-jahany boýunça ММОRPG. Faerun ýerleriniň keşbini hemişelik üýtgeden jadyly heläkçilikden soň, 1000 ýylyň geçmegi bilen bolup geçýän wakalar barada gürrüň berilýär. Şol wagtda ozal kuwwatly imperiýalar ýykylyp