Internet kafe

Aragatnaşyk bölümleri Salgysy Telefon belgisi
1 37-njy Aragatnaşyk bölümi A.Nyýazow köçesi 26-01-04
2 48-njy Aragatnaşyk bölümi Garaşsyzlyk şaýoly 48-22-87
3 46-njy Aragatnaşyk bölümi Ýunus Emre köçesi 46-09-22
4 Aşgabatdaky Halkara aeroporty
5 “Altyn Asyr” ÝGPJ-niň binasy Oguz han köçesi 95-59-04
6 Abadan internet kafesi Aşgabat ş., Abadan etraby, Köpetdag köçesi 33-10-15
7 “Parahat” medeni-dynç alyş merkezi Magtymguly şaýoly 93-54-19
8 11 mkr A.Nyýazow köçesi 104 43-13-65
9 Awtoterminal Çoganly

* "Türkmentelekom" EAK-nyň internet kafelerdäki birikmäniň tizligi 2-5 Mbit/s ýetýär

* Internet hyzmatlarnyň 1 minutdaky bahasy 0,10 manat

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin