Ilat üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde täze nyrhnama

29.11.2019

Hormatly muşderiler!

Ilat üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde 512 Kbit/s 200 manat bolandygyny habar berýäris. Biziň Aksiýamyz 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 1-den 31-e çenli dowam edýär

Habarlaşmak üçin:

+993 12 52-79-00

+993 12 52-79-02

+993 12 52-79-04

512 Kbit/s

TMT 200 /aý

Täzelikler

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin