“Türkmentelekom” döwlet edaralary we guramalary üçin nyrh meýilnamalarynyň bahalaryny arzanlatdy

06.11.2020

Hormatly müşderiler

“Türkmentelekom” döwlet edaralary we guramalary üçin nyrh meýilnamalarynyň bahalaryny arzanlatdy

Döwür bilen aýakdaş hereket edýän “Türkmentelekom” kompaniýasy, dürli nyrh meýilnamalarynyň täze, arzan bahalaryny siziň dykgatyňyza hödürleýär. Bu arzanladyşlaryň biri – döwlet guramalary we edaralary üçin 20, 30 Mbit/s arzanladylan nyrh meýilnamasynyň – 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan güýje girendigini ýatladýarys.

Bu nyrh meýilnamasy barada jikme-jik maglumat öwrenmek isleýän bolsaňyz, onda siz saýtyna , has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz.

Täzelikler

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin