Ýetip gelýän Täze 2021-nji ýyl baýramyňyz gutly bolsun

31.12.2020

Hormatly muşderiler!

Ýetip gelýän Täze 2021-nji ýyl baýramyňyz gutly bolsun! Her aýyň 1-ne internet we hosting hyzmatlary üçin hasaplaşyklar geçirilýändigi sebäpli, önüňden töleg tölemegiňizi Sizden haýyş edýäris.

Täzelikler

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin