Çäksiz Wi-Fi ulgamynyň jemgyýetçilik ýerlerinde ulanmagyň täze nyrhnamalary

30.05.2018

Hormatly müşderiler!

"Türkmentelekom" DEAK 01.06.2018 ý. Çäksiz 3 Mbit/s tizlikli Wi-Fi ulgamynyň jemgyýetçilik ýerlerinde ulanmagyň täze nyrhnamalarynyň güýje girýändigini siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Nyrhnamalar

Ulanyş möhleti Bahasy Tizlik
1 sagat (ulanyş möhleti 1 gün) 5 manat 3 Mbit/s
3 sagat (ulanyş möhleti 1 gün) 10 manat 3 Mbit/s
1 gün 15 manat 3 Mbit/s
7 gün 50 manat 3 Mbit/s
1 aý 150 manat 3 Mbit/s

Çäksiz Wi-Fi ulgamy halkara aeroportlarynda tranzit zonasynda

Ulanyş möhleti Bahasy Tizlik

1 sagat (ulanyş möhleti 1 gün)

5 USD

3 Mbit/s

Çäksiz WiFi ulgamy sagaldyş şypahanalary üçin

Ulanyjy ady (login) ýa-da parolyny dikeltmek 1 manat
Ulanyş möhleti bolup, hereket edýän ulanyjy ady (login) başga enjama (telefon, noutbuk, planşet we ş.m.) birikdirmek 2 manat

Täzelikler

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin