Internede birikmegiň täze nyrhlary

01.02.2021

Hormatly müşderiler

"Türkmentelekom" EAK täze nyrhnamalary hödürlýär

ADSL-VDSL tehnologiýasynyň üstü bilen trafigiň möçberiniň çäklendirilmedik görnüşinde, belli bir tizlige çenli internet hyzmaty

1 aýdaky tölegi

Tizligi

Bahasy
256 Kbit/sek.  100,00
512 Kbit/sek.  150,00
1 Mbit/sek.  170,00
2 Mbit/sek.  200,00

Welaýat etraplarynyň daýhan birleşikleriniň we obalarynyň Ilaty üçin

1 aýdaky tölegi

Tizligi

Bahasy
256 Kbit/sek.  50,00
512 Kbit/sek.  100,00

Türkmenistanyň ylym edaralary we ähli bilim berýän okuw jaýlary üçin

1 aýdaky tölegi

Tizligi

Bahasy
512 Kbit/sek.  250,00
1 Mbit/sek.  350,00
2 Mbit/sek.  500,00

Döwlete degişli edara-kärhanalar, hususy telekeçiler, daşary ýurt maýa goýujylary bolmadyk döwlete dahylsyz edara görnüşli taraplar (hojalyk jemgyýetleri, hususy kärhanalar we başgalar) üçin

1 aýdaky tölegi

Tizligi

Bahasy
2 Mbit/sek.  1000,00
4 Mbit/sek.  1250,00
6 Mbit/sek.  1500,00
8 Mbit/sek.  1750,00
10 Mbit/sek.  2000,00

Infokanal internet birikmesi

Döwlete degişli edara-kärhanalar, hususy telekeçiler, daşary ýurt maýa goýujylary bolmadyk döwlete dahylsyz edara görnüşli taraplar (hojalyk jemgyýetleri, hususy kärhanalar we başgalar) üçin
1 aýdaky tölegi

Tizligi

Bahasy
2 Mbit/sek.  1 140,00
3 Mbit/sek.  1 170,00
4 Mbit/sek.  1 200,00
5 Mbit/sek.  1 250,00
6 Mbit/sek.  1 750,00
8 Mbit/sek.  2 250,00
10 Mbit/sek.  2 500,00
20 Mbit/sek.  4 750,00
30 Mbit/sek.  7 000,00

Türkmenistanyň ylym edaralary we ähli bilim berýän okuw jaýlary üçin

1 aýdaky tölegi

Tizligi

Bahasy
4 Mbit/sek. çenli 600,00
6 Mbit/sek. çenli 900,00
8 Mbit/sek. çenli 1 200,00
10 Mbit/sek. çenli 1 500,00

Täzelikler

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin