Ilat üçin trafigiň möçberiniň çäklendirilmedik görnüşinde täze nyrhnamalar

08.09.2018

Hormatly muşderiler!

2018-nji ýylyň Sentýabr aýynyň 10-dan Noýabr aýynyň 1-ne çenli ilat üçin trafigiň möçberiniň çäklendirilmedik görnüşinde ýeňillikli nyrhnamalaryň girizilýändigini Size habar berýäris. Habarlaşmak üçin:

+993 12 52-79-00

+993 12 52-79-02

+993 12 52-79-04

Şäher ilat üçin çäklendirilmedik internet

512 Kbit/s

TMT 200 /aý

2 Mbit/s

TMT 350 /aý

Oba ýerlerinde ilat üçin çäklendirilmedik internet

512 Kbit/s

TMT 120 /aý

Täzelikler

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin