Ilat üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde täze nyrhnama

01.11.2018

Hormatly muşderiler!

2018-nji ýylyň Noýabr aýynyň 1-den ilat üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde 256 Kbit/s 150 manat bolandygyny habar berýäris. Habarlaşmak üçin:

+993 12 52-79-00

+993 12 52-79-02

+993 12 52-79-04

256 Kbit/s

TMT 150 /aý

Täzelikler

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin