Türkmentelekom täze KVM hyzmatyny we Kolokasiýa üçin arzanladyşy hödürleýär


04.01.2021

Hormatly müşderiler

"Türkmentelekom", KVM (Kernel-based Virtual Machine) wirtuallaşdyryş tehnologiýasy esasynda Wirtual Dedicated Server VPS / VDS hyzmatlaryny, şeýle hem Kolokasiýa hyzmaty üçin arzanladyşy hödürleýär. Müşderilere birnäçe goşmaça hyzmatlary hödürleýäris. Saýlanan nyrh meýilnamasyna garamazdan, ýokary hilli wirtual VPS / VDS serwerini alarsyňyz. Goşmaça maglumatlary Hyzmatlar bölüminde görüp bilersiňiz

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn