“Türkmentelekom” döwlet edaralary we guramalary üçin nyrh meýilnamalarynyň bahalaryny arzanlatdy


06.11.2020

Hormatly müşderiler “Türkmentelekom” döwlet edaralary we guramalary üçin nyrh meýilnamalarynyň bahalaryny arzanlatdy Döwür bilen aýakdaş hereket edýän “Türkmentelekom” kompaniýasy, dürli nyrh meýilnamalarynyň täze, arzan bahalaryny siziň dykgatyňyza hödürleýär. Bu arzanladyşlaryň biri – döwlet guramalary we edaralary üçin 20, 30 Mbit/s arzanladylan nyrh meýilnamasynyň – 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan güýje girendigini ýatladýarys. Bu nyrh meýilnamasy barada jikme-jik maglumat öwrenmek isleýän bolsaňyz, onda siz saýtyna , has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn