Milli ulag kompaniýasynyň terminallary fewral aýynda 2,8 million tonna işledi


12.03.2024

Milli ulag kompaniýasynyň (MUK) deňiz portlarynyň üsti bilen Murmansk, Wanino, Tuapse we Nahodka şäherlerinde 3,9 million tonnadan gowrak ýük eksport edildi. MUK portlarynda ýük daşamagyň umumy mukdary 2,8 million tonna boldy.

Fewral aýynda jemi 130 müň wagonlar iberildi. Milli ulag kompaniýasy 2024-nji ýylyň fewral aýynda demir ýol üsti bilen 9,37 million tonna ýük daşaldy. Bulardan 56 göterimden gowragy (5,3 million tonna) içerki bazara degişli bolup, mineral-gurluşyk ýükleri, koks, gara metallar, magdan ýaly ýükleri öz içine alýar.

Içerki bazar ýük daşamalary üçin strategiki taýdan möhüm bolup, fewral aýynda başlan Murmansk deňiz söwda portunyň arktika programmasy bu ugurda wajyp orny eýeleýär. Milli ulag kompaniýanyň Ulag logistikasynyň habar bermegine görä, nebit koksy we demir magdany konsentratlaryny daşamak boýunça işleriň bir bölegi reýdde durýan gämileriň ýükleme-düşürme toplumynyň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn