Ilat üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde täze nyrhnama


29.11.2019

Hormatly muşderiler! Ilat üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde 512 Kbit/s 200 manat bolandygyny habar berýäris. Biziň Aksiýamyz 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 1-den 31-e çenli dowam edýär Habarlaşmak üçin: +993 12 52-79-00 +993 12 52-79-02 +993 12 52-79-04

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn