Türkmenistan howa ýollarynyň Türkiýedäki wekilhanasynyň web sahypasy açyldy


25.03.2024

Türkmenistanyň “Türkmenistan howa ýollary” milli howa gatnawynyň Türkiýedäki wekilhanasynyň resmi web sahypasy açyldy. Web sahypasynda, Türkmenistan howa ýollary bilen dünýäni tanamak üçin halkara uçuşlara bilet satyn alyp bilersiňiz.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn