"MIR" teleýaýlym we radio kompaniýasy Türkmenistanda Magtymguly hakda film surata düşürýär


26.03.2024

Döwletara teleýaýlym we radio kompaniýasy "MIR" Türkmenistanda Magtymguly Pragynyň ömri we döredijiligi barada dokumental film surata düşürýär.

Filmiň surata düşürilmegi beýik şahyryň we akyldaryň doglan gününiň 300 ýyllygyna gabat gelýär, mirasy türkmenleriň ruhy dünýäsiniň aýrylmaz bölegidir.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn