Biziň web sahypymyzda domen anyklamak mümkinçiligi döredildi


22.07.2019

Siziň isleýän domen adyňyzy gov.tm, com.tm, hem-de edu.tm zolagynda anyklap bilersiňiz. Biziň web sahypamyzda “Hyzmatlar” bölüminde “Domen we hosting” atly sahypamyzda isleyän domenleriňizi anyklaň. Täzelikler 20.12.2021 Ýetip gelýän Täze 2022-njy ýyl baýramyňyz gutly bolsun! 11.11.2021 «Türkmentel — 2021» XIV halkara maslahaty öz işine başlady 30.10.2021 “Türkmentelekom” EAK-yň kolokasiýa hyzmatynyň nyrhlary arzanlady

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn