“Türkmentelekom” EAK-yň kolokasiýa hyzmatynyň nyrhlary arzanlady


30.10.2021

«Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy 2021-nji ýylyň 1-nji noýabryndan döwlete degişli edara-kärhanalar, hususy telekeçiler, daşary ýurt maýa goýujylary bolmadyk döwlete dahylsyz edara görnüşli taraplar (hojalyk jemgyýetleri, hususy kärhanalar we başgalar) üçin kolokasiýa hyzmatynyň täze nyhnamalaryny hödürleýär. Müşderilere hödürlenýän kolokasiýa hyzmatynyň görkezijileri şu aşakdakylardan ybarat: • SSH arkaly girmegiň rugsady; • 1 enjama bölüniň berlen 1 IP adres; • Tizligi 10 Mbit/sek, daşky kanal, göwrümi çäklendirilmedik internet; • 100 МБит/сек, внутри страны, безлимитного интернета • Iýmitlendirme 1 sany 500 Wt iýmitlendiriji Täze nyrhlar barada has giňişleýin maglumat bilen şu salgydan tanşyp bilersiňiz.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn