Ilat üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde täze nyrhnama


01.11.2018

Hormatly muşderiler! 2018-nji ýylyň Noýabr aýynyň 1-den ilat üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde 256 Kbit/s 150 manat bolandygyny habar berýäris. Habarlaşmak üçin: +993 12 52-79-00 +993 12 52-79-02 +993 12 52-79-04

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn