Ilat üçin trafigiň möçberiniň çäklendirilmedik görnüşinde täze nyrhnamalar


08.09.2018

Hormatly muşderiler! 2018-nji ýylyň Sentýabr aýynyň 10-dan Noýabr aýynyň 1-ne çenli ilat üçin trafigiň möçberiniň çäklendirilmedik görnüşinde ýeňillikli nyrhnamalaryň girizilýändigini Size habar berýäris. Habarlaşmak üçin: +993 12 52-79-00 +993 12 52-79-02 +993 12 52-79-04

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn