Çäksiz Wi-Fi ulgamynyň jemgyýetçilik ýerlerinde ulanmagyň täze nyrhnamalary


30.05.2018

Hormatly müşderiler! "Türkmentelekom" DEAK 01.06.2018 ý. Çäksiz 3 Mbit/s tizlikli Wi-Fi ulgamynyň jemgyýetçilik ýerlerinde ulanmagyň täze nyrhnamalarynyň güýje girýändigini siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn