«Türkmentelekom» EAK-y bilen «Sanly ýaýlym hyzmatlary» hojalyk jemgyýeti bilelikde dünýaniň meşhur kino, sport, habarlar, aýdym, güýmenje, bilim we çagalar üçin dürli görnüşli teleýaýlymlaryny özünde jemleýän “Älem TV” IPTV hyzmatyny hödürleýär.


25.10.2022

«Türkmentelekom» EAK-y bilen «Sanly ýaýlym hyzmatlary» hojalyk jemgyýeti bilelikde dünýaniň meşhur kino, sport, habarlar, aýdym, güýmenje, bilim we çagalar üçin dürli görnüşli teleýaýlymlaryny özünde jemleýän “Älem TV” IPTV hyzmatyny hödürleýär. “Älem TV” IPTV hyzmatyna, Android ulgamly enjamlara “Älem TV” goşundusyny Google Play dükanyndan ýüklap, tomaşa edip bilersiniz.
Hyzmatyň nyrhnamasy:
- 200-den gowurak teleýaýlymlar üçin her aý 50 TMT
- hyzmat diňe öý internet torunyň çäginde işleýär.
- “Älem TV” IPTV hyzmatyny bir wagtda 2 sany aýratyn enjamlarda tomaşa edip bilersiňiz.
“Älem TV” IPTV hyzmatyny birikdirmek üçin «Türkmentelekom» EAK-nyň müşderilere hyzmat ediş nokatlaryna ýüz tutup bilersiňiz.
Has giňişleýin maglumat üçin hepdäniň iş günleri sagat 09:00-19:00 aralygynda habarlaşyp bilersiňiz +(993) 65 01-99-98
+(993) 65 31-78-87
+(993) 61 85-94-99

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn