2023-nji ýylyň mart aýynyň 1-den “Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasy fiziki şahslara çäklendirilmedik internet üçin täze 4 we 6 Mbit/sek. nyrhnamalaryň girizilendigini, şeýle hem häzirki wagtda hödürlenýan hyzmatlaryň bahalarynyň arzanlana


21.02.2023

Hormatly müşderiler!

2023-nji ýylyň mart aýynyň 1-den “Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasy fiziki şahslara çäklendirilmedik internet üçin täze 4 we 6 Mbit/sek. nyrhnamalaryň girizilendigini, şeýle hem häzirki wagtda hödürlenýan hyzmatlaryň bahalarynyň arzanlanandygyny Size habar berýär. 512 Kbit/sek. nyrhnamasyny ulanýan müşderiler 1 Mbit/sek. tizligine birikdiriler.


Öý üçin çäklendirilmedik internet hyzmatlaryň täze nyrhnamalary:


1 Мбит/сек. – 150 манат;


2 Мбит/сек. – 180 манат;


4 Мбит/сек. – 230 манат;


6 Мбит/сек. – 280 манат.


* Hormatly müşderiler! Türkmentelekom internet nyrhnamasyny telecom.tm web sahypasynda öz şahsy otagyňyzda we "Turkmentelekom" atly mobil goşundysynda üýtgedip bilersiňiz.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn