Kärendesine almak üçin täze görnüş fiziki serwer goşuldy


19.07.2023

Host 5


Bu täze serwer, öňki serwerlerden tapawutlylykda, 60 TB mukdarda köp maglumat saklamaga ukyply. Köp sanda media faýllary, log faýllary, ätiýaçlyk nusgalaryny saklamak üçin örän amatlyProcessor: Intel® Xeon® 2683 v4, 16 cores 2.1GHz, 2 sany

RAM: 384 GB DDR4

Memory Card: 60TB HDD SAS, 600GB HDD SAS

Network Card: 4x1Gb/s + 2x10Gb/s + 2x10Gb/s

Bahasy: 5 175,00 TMT/aý

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn