“TurkmenTEL 2023” konferensiýa we sergisi geçiriler.


19.10.2023

“TurkmenTEL 2023”, iki günlük konferensiýa we sergisi geçiriler.
Türkmenistanyň Türkmenaragatnaşyk agentligi tarapyndan TürkmenTEL konferensiýasy we sergisi täze tehnologiýalary ara alyp maslahatlaşyp aragatnaşygy ýeňilleşdirer we hyzmatdaşlyga höweslendirer.
​Maslahat maksatnamasy halkara hyzmatdaşlygy we maýa goýumlary, sanlaşdyrmak, birikmek, hemra tehnologiýasy we kiberhowpsuzlyk meselelerine gönükdiriler.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn