«Lebaptelekom» täze hyzmatlary hödürleýär


05.02.2024

«Lebaptelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy 2024-nji ýyla täze hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek bilen girişdi.

Kärhananyň öz müşderilerine hödürleýän döwrebap hyzmatlarynyň ilkinjileriniň hatarynda GPON telefon beketlerini görkezip bileris. Bu hyzmat häzirki wagtda Türkmenabat şäherinde we etraplarda elýeterli edilýär. GPON hyzmaty arkaly ildeşlerimiz ýokary hilli aragatnaşyk ulgamlary bilen üpjün edilýär. Has takygy, GPON ulgamlary optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamy bolup, ol telefon, internet we telewideniýe hyzmatlaryny bir wagtyň özünde elýeterli edýär. Mundan beýläk bu hyzmatlaryň her haýsy üçin aýry ulgamlary çekmek zerurlygy aradan aýrylýar.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn