“OpenAI” günde 100 milliard söz döredýär


15.02.2024

“ChatGPT”-niň döredijileri “OpenAI” her gün takmynan 100 milliard söz öndürýär diýip, onuň esaslandyryjysy Sem Altman aýtdy.

Ýer ýüzündäki her bir adam üçin bu her gün takmynan 13 söz diýmekdir. Emma henizem adamlaryň döredip biljek pikirlerinden has az zat diýip, jenap Altman Twitterde ýazdy.

“ChatGPT” 2022-nji ýylyň ahyrynda işe girizilende iň çalt ösýän programma boldy. Häzirki wagtda oňa hepdede 100 milliondan gowrak ulanyjy goşulýar- bu adam başyna müň söze deňdir.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn