«Türkmentehnogurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti


16.02.2024

«Türkmentehnogurluşyk» ÝGPJ aragatnaşyk enjamlaryny abatlamak, programma üpjünçiligini, «1C» we elektron resminamalary dolandyrmak bilen baglanyşykly hyzmatlaryň, aragatnaşyk ulgamlaryny gurnamak, telekomunikasiýa hyzmatlary bilen baglanyşykly hyzmatlaryň, gurluşyk işleri bilen baglanyşykly hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn