Nyrhnamalar


Ilat üçin ADSL usulda trafigiň möçberiniň çäklendirilmedik görnüşinde.
Birikdirme: 20 manat
Işi ýerine baryp düzmek: 20 manat

256 Kbit/sek

TMT150/aý

 • 256 Kbit/sek

512 Kbit/sek

TMT250/aý

 • 512 Kbit/sek

1024 Kbit/sek

TMT300/aý

 • 1024 Kbit/sek

2048 Kbit/sek

TMT350/aý

 • 2048 Kbit/sek

Trafigi sanaman oýnaň

TMT20/aý

 • ADSL usulda ýokary tizlikde oýun oýnamak mümkinçiligi üçin, aýlyk nyrhlaryna goşmaça bir aýlyk 20,00 manat möçberinde töleg alynýar.
 • Mysal : (128 kbit/sek tizlikde aýdaky tölegi 100 manat + 20 manat = 120 manat)
 • Oýunlaryň sanawy

Ethernet tehnologiýasy boýunça berilýän internet hyzmatlaryna ADSL usulda berilýän internet hyzmatlaryň nyrhlaryny ulanylýar. Ethernet tehnologiýasy boýunça birikdirilýän jaýlar.


Edara-kärhanalar üçin internet hyzmatlary: ADSL,VDSL görnüşde Internet hyzmatlary.

512 Kb/s
1 Mb/s
2 Mb/s
4 Mb/s
6 Mb/s
8 Mb/s
10 Mb/s

512 Kbit/s TMT

TMT1000/ aý.

 • Çäklendirilmedik tarif 512 Kbit/s
 • Tarif Döwlete degişli edaralar üçin, GBSS bilen

512 Kbit/s USD

$/ aý.

 • Çäklendirilmedik tarif 512 Kbit/s
 • Tarif Döwlete degişli edaralar üçin , GBSS

ADSL usulynda internet hyzmatyna birikdirmek üçin çäklendirilen nyrhlar

Tizlik

Trafik

Аýdaky bahasy GBSS bilen, manat

Аýdaky bahasy GBSS-syz, manat

Аýdaky bahasy GBSS bilen, USD

Аýdaky bahasy GBSS-syz, USD

128 Kbit/s

5 GB

358,40

311,65

125,75

109,35

1 MB

0,09

0,08

0,03

0,03

256 Kbit/s

10 GB

921,60

801,39

323,37

281,19

1 MB

0,12

0,10

0,04

0,03

512 Kbit/s

20 GB

2457,60

2137,04

862,32

749,84

1 MB

0,15

0,13

0,05

0,0

1024 Kbit/s

30 GB

4608,00

4006,96

1616,84

1405,95

1 MB

0,19

0,16

0,07

0,06

2048 Kbit/s

40 GB

7782,40

6767,30

2730,67

2374,50

1 MB

0,25

0,22

0,09

0,08

Internet ulgamyna gurnamak

20,00

17,40

58,19

50,60


Türkmenistanyň ähli bilim berýän okuw jaýlary üçin ADSL, VDSL görnüşli internet hyzmaty.

Tizlik

Аýdaky bahasy, manat

512 Kbit/s

320,00

1 Mbit/s

576,00

2 Mbit/s

1000,00

Infokanal görnüşli internet hyzmaty üçin

4 Mbit/s

1200,00

6 Mbit/s

1800,00

8 Mbit/s

2400,00

10 Mbit/s

3000,00

Bellik: tizligi 10 Mbit/s-dan ýokary bolan Infokanal görnüşli internet hyzmatyny almaga isleg bildirýän ähli bilim berýän okuw jaýlary üçin goşmaça her 1 Mbit üçin 300,00 manat möçberinde bellenen nyrhy ulanýar.

Türkmenistan – Onlaýn ulgamynyň bölünip berlen infokanalyň kärendesi.

1 Mb/s
16 Mb/s
28 Mb/s
40 Mb/s
52 Mb/s
65 Mb/s
77 Mb/s
89 Mb/s
100 Mb/s

1 Mbit/s TMT

TMT9607.88/aý.

 • Çäklendirilmedik tarif 1 Mbit/s USD
 • Döwlete degişli edaralar üçin, GBSS bilen
 • Statiki IP Salgy

1 Mbit/s USD

$1973,68/aý.

 • Çäklendirilmedik tarif 1 Mbit/s
 • Döwlete degişli edaralar üçin, GBSS bilen
 • Statiki IP Salgy

Welaýat etraplarynyň daýhan birleşikleri we obalarynyň ýaşaýjylary üçin trafigiň baza möçberini bellemek bilen Internet ulgamynyň hyzmatyny amala aşyrmagyň nyrhnamasy.

Trafigiň baza möçberini bellemek bilen Internet ulgamynyň hyzmatyny amala aşyrmak

GBSS bilen, manat

512 kbit/s çenli tizlikli

Her aýda müşderi tölegi

10,00

Her 1 MB üçin

0,10

Oba ýerlerinde ilat üçin ADSL usulda trafigiň möçberiniň çäklendirilmedik görnüşinde

Birikdirme: 20 manat

256 Kbit/sek

TMT75,00/aý

 • 256 Kbit/sek

512 Kbit/sek

TMT120,00/aý

 • 512 Kbit/sek