Edara-kärhanalar we telekeçiler üçin täze nyrhnamalar


Hormatly muşderiler!

2018-nji ýylyň Noýabr aýynyň 1-den ýurdumyzyň döwlete degişli we degişli däl edara-kärhanalary hem-de telekeçiler üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde ADSL we Infokanal hyzmaty üçin täze nyrhnamalaryň girizilendigini size habar berýäris.

Edara-kärhanalar üçin internet hyzmatlary: ADSL,VDSL görnüşde Internet hyzmatlary (GBSS-y bilen)

2 Mbit/s

TMT1700,00/aý

 • 2 Mbit/s

4 Mbit/s

TMT2100,00/aý

 • 4 Mbit/s

6 Mbit/s

TMT3000,00/aý

 • 6 Mbit/s

8 Mbit/s

TMT3600,00/aý

 • 8 Mbit/s

10 Mbit/s

TMT4200,00/aý

 • 10 Mbit/s

Türkmenistan – Onlaýn ulgamynyň bölünip berlen infokanalyň kärendesi (GBSS-y bilen)

2 Mbit/s

TMT2280,00/aý

 • 2 Mbit/s

3 Mbit/s

TMT2337,00/aý

 • 3 Mbit/s

4 Mbit/s

TMT2394,00/aý

 • 4 Mbit/s

5 Mbit/s

TMT2500,00/aý

 • 5 Mbit/s

6 Mbit/s

TMT3500,00/aý

 • 6 Mbit/s

8 Mbit/s

TMT4500,00/aý

 • 8 Mbit/s

10 Mbit/s

TMT5000,00/aý

 • 10 Mbit/s