Telegraf hyzmatlary


Iş kagyz aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhnamasy

 

Hyzmatlaryň görnüşleri

Ilat üçin GBSS bilen, manat

Býujet edaralary üçin GBSS bilen, manat

Hojalyk-hasaplaşykly edaralar üçin GBSS bilen, manat

1

Telegrammanyň her sözüne

 

 

 

 

Ýönekeý

0,50

0,50

0,50

 

Gyssagly

1,00

1,00

1,00

 

Telegrammalaryň ähli görnüşinden tutulýan telegraf ýygymy

 

 

 

2

Türkmenistanyň çäginde iberilýänlerden

5,00

5,00

5,00

3

Halkara

6,00

6,00

6,00

 

Halkara telegraf aragatnaşyk hyzmatlarynyň 1 (bir) sözi üçin Nyrhnama

Telegrammalaryň ugradylýan döwletleri we çäkleri

Nyrhy GBSS bilen, manat, teňňe

Azerbaýjan

0,50

Belarussiýa

0,50

Gazagystan

0,50

Gruziýa

0,50

Gyrgyzystan

0,50

Moldowa

0,50

Russiýa Federasiýasy

0,50

Täjigistan

0,50

Ukraina

0,50

Özbegistan

0,50

Ermenistan

0,50

Ýewropa ýurtlary

0,50

Aziýa

1,71

Demirgazyk we merkezi Amerika

1,85

Günorta Amerika

1,85

Afrika

1,85

Awstraliýa we Okeaniýa

2,14