“Türkmentelekom” EAK-nyň Metrologiýa gullugy tarapyndan eýeçiligiň görnüşine garamazdan ölçeýji we gorag serişdeleriň barlaglary, iş ýerinde geçirilýän ölçegleri, tehniki enjamlary we serişdelerini abatlamak we olaryň tehniki ýagdaýyna netije bermek hyzmatlary
Iş ýerinde geçirilýän ölçegler
Synag işleri
Abatlamak işleri

Iş ýerinde geçirilýän ölçegler

Iş ýerleri Ölçeg birligi Geçirilýän ölçegler üçin (TMT)
1 Elektrik geçirijileriniň izolýasiýasynyň garşylygyny ölçemek sany 33
2 Ýerebirikdirmäniň konturynyň garşylygyny ölçemek Iş ýeri 155
3 Ölçeýji tok transformatoryň barlagy sany 500
4 Temperaturany we çyglylygy ölçemek Iş ýeri 17
5 Elektromagnit meýdanynyň güýjenmesini ölçemek Iş ýeri 71
6 Galmagallary ölçemek Iş ýeri 128
7 Yşyklandyrmalary ölçemek sany 16

Synag işleri

Gorag serişdeleriň görnüşleri Ölçeg birligi Synagdan geçirmek üçin (TMT) Netije bermek üçin (TMT)
1 Dielektrik ellikler Jübit 70 15
2 Dielektrik rezin boty (ädikçe), galoş we ş.m Jübit 103 15
3 Dielektrik rezin halyça sany 117 30
4 Mantýor guşakça (poýas) sany 88 30
5 Mantýor dyrnakça (kogti) Jübit 103 15
6 Dielektriki izolirleýji ştanga sany 150 30
7 Ýokary naprýaženiýany görkeziji (UWN) 35kW çenli sany 250 30
8 El gurallaryň daşky dielektriki gorag izolýasiýasy sany 30 0

Abatlamak işleri

Enjamlar Ölçeg birligi Diagnostika (anyklaýyş) işi (TMT) Abatlamak (TMT) Enjamlaryň tehniki ýagdaýyna netije bermek (TMT)
1 Kompýuter prosessory sany 100 220 30
2 Noutbuklar sany 100 248 30
3 Serwerlar sany 118 277 30
4 Kompýuteriň syçanjygy, klawiaturasy, ses kolonkasy, nauşnigi, mikrafony we web kamerasy (her biri üçin) sany 25 35 30
5 Kompýuteriň monitory sany 100 120 30
6 Telewizorlar 24 – 42 dýuýma çenli sany 100 120 30
7 Telewizorlar 43 – 55 dýuýma çenli sany 120 181 30
8 Telewizorlar 56 – 69 dýuýma çenli sany 150 200 30
9 Telewizorlar 70 dýuým we ondan ululary sany 175 248 30
10 Üznüksiz güýç çeşmeleri (UPS) 2 kWt-a çenli sany 70 101 30
11 Üznüksiz güýç çeşmeleri (UPS) 2, 1 kWt-dan 5 kWt-a çenli sany 119 201 30
12 Üznüksiz güýç çeşmeleri (UPS) 5,1 kWt-dan 10 kWt-a çenli sany 244 302 30
13 Naprýaženiýe sazlaýjy (Stabilizator) 2 kWt-a çenli sany 68 101 30
14 Naprýaženiýe sazlaýjy (Stabilizator) 2 kWt-a çenli sany 114 201 30
15 Naprýaženiýe sazlaýjy (Stabilizator) 5,1 kWt-dan 10 k Wt-a çenli sany 250 302 30
16 Teleýaýlymlary kabul ediş ulgamynyň enjamlary (Multiswiçler, Modulýatorlar, Güýçlendirijiler we Öwürijiler) sany 79 107 30
17 LNB konwertorlar sany 25 0 30
18 Anten sazlaýjy enjamlar (Satfinder we ş.m. ) sany 102 151 30
19 Tunerler (DVD-S S2/С/T/T2 we ş.m.) sany 102 151 30
20 Seslendiriş ulgamyna degişli enjamlar (Güýçlendirijiler, Mikşerler we Ekwalaýzerler) sany 79 103 30
21 Ses kolonkalar (kuwwatlygy 1 kWt-dan 30 kWt çenli) sany 85 105 30
22 Simli mikrofonlar sany 81 105 30
23 Monitor LED (mahabat we wideorolik görkezilýän, LED bloklardan ýygnalýan görnüşi) sany 108 504 30
24 Radio telefonlar sany 45 101 30
25 Faks apparatlary sany 102 126 30
26 Kalkulýatorlar sany 23 40 30
27 Printerler we skanerler sany 102 195 30
28 Kartridž sany 25 50 30
29 Teletaýp-telegraf apparaty sany 102 504 30
30 Taksofon sany 74 201 30
31 WiFi ADSL routerler sany 25 100 30
32 Kiçi awtomatiki telefon bekedi (Mini ATS) sany 108 302 30
33 POE-switçler sany 45 101 30
34 Ethernet tor switçler sany 102 139 30
35 Gizlin geçirilen simleriň detektory sany 55 103 30
36 Kabel üçin tester sany 55 103 30
37 Göterilýän radiostansiýanyň bekedi sany 199 487 30
38 Reflektometr sany 45 189 30
39 Stasioanar simli telefon sany 25 33 30
40 Mobil telefon apparatlary (Öýjükli) sany 50 195 30
41 Magnitafonlar (video, audio we ş.m.) sany 74 113 30
42 Kommutatorlar sany 97 120 30
43 СD/DWD/USB we radio üsti bilen kabul edýän pristawkalar, awtomagnitolalar sany 51 100 30
44 R we TW ýaýradyjylara degişli enjamlar sany 244 491 30
45 Iýmitlendiriji blok (stansionnyýe) sany 250 500 30
46 Multipleksorlar sany 97 193 30
47 Gulaga dakylýan ses enjamlary (nauşnikler we garniturlar) sany 15 25 30
48 Wideo kamera sany 100 793 30
49 Analog kamera (Wideogözegçilik kamera) sany 51 94 30
50 IP kamera (Wideogözegçilik kamera) sany 70 150 30
51 Foto kamera (apparat) sany 50 99 30
52 Tozan sorujy sany 20 120 30
53 Elektrik gyzdyryjy çäýnek sany 25 44 30
54 Elektrik gyzdyryjy (Ýagly, spirally, konweksiýaly we ş.m.) sany 51 96 30
55 Mikrotolkunly peç (Mikrowolnowka) sany 57 195 30
56 Çap edýän maşina (пишущая машина) sany 30 83 30
57 Göneldijiler sany 40 176 30
58 Göterilýän radiostansiýa (Rasiýa) sany 100 227 30
59 Optiki we Magnit maglumat göterijiler (Disklar we Kasetalar) sany 10 30
60 Elektron maglumat göteriji (fleşka, winçester, sd kartlar, ssd we ram) sany 5 20 30
61 Sirkulýasiýa nasosy sany 50 145 30
62 Elektrik suw çekiji nasos sany 70 164 30
63 Dizel we benzin generatorlar sany 108 271 30
64 Dizel suw çekiji nasos sany 100 195 30
65 Suw gyzdyryjy we sowadyjy enjamy (Kuller, Boýler) sany 50 151 30
66 Çyralar we degişli enjamlar (Led Lampalar, projektorlar, girlýandalar we ş.m.) sany 20 45 30
67 Kompressorlar sany 110 436 30
68 Geodeziki enjamlar (niwelir we ş.m.) sany 100 390 30
69 Kebşirleýji apparat sany 100 246 30
70 Gurluşyk şleri üçin niýetlenen enjamlar (Drel,Perforator, Şurupowýort, Bolgarka, Benzopila, Mikser we ş.m.) sany 30 100 30
71 Elektrik (Tokar) işleri üçin niýetlenen enjamlar sany 102 201 30
72 Gorag we ýangyn duýduryjy enjamyň paneli sany 199 390 30
73 Gorag we ýangyn duýduryjy enjamyň detektorlary, düwmeleri, signalizasiýasy we ş.m. sany 10 30 30
74 Howa sowadyjylar sany 100 151 30
75 Holodilnikler we doňduryjylar sany 91 126 30
76 Wentilýatorlar sany 20 30
77 Howa üfleýjiler sany 51 100 30
78 Ütükler sany 23 50 30
79 Elektron tereziler sany 22 60 30
80 Pultlar sany 10 25 30
81 Elektron sagatlar sany 10 31 30
82 Kir ýuwujy maşynlar sany 51 149 30
83 Gap gaç ýuwujy maşynlar sany 51 149 30
84 Pul hasaplanýan maşyn sany 50 100 30
85 Pul anyklanýan detektor sany 50 100 30
86 Çek çap edýän printer sany 23 101 30
87 Kassa apparatlar sany 45 94 30
88 Töleg terminallar sany 45 94 30
89 IP wideo gözegçilik enjamlarynyň maglumat ýygnaýjysy sany 49 116 30
90 Analog wideo gözegçilik enjamynyň maglumat ýygnaýjysy sany 30 103 30
91 Wideo gözegçilik kamerasynyň dolandyryjy konsoly sany 79 151 30
92 Damofonlar we Interkomlar sany 30 112 30
93 Marşrutizatorlar sany 148 252 30
94 Radio mikrofon sany 85 110 30
95 Iýmitlendiriji blok (içki) sany 50 150 30
96 Iýmitlendiriji blok (daşky) sany 20 99 30
97 Ownuk elektroharytlar (Wilka, rozetka, wklyuçatel, perehodnik, bölüji, paýlaýjy) sany 5 30
98 Elektroawtomatlar sany 10 30
99 Akkumulýator 1-A-den 50A-e çenli sany 20 30
100 Akkumulýator 51A-den 250A-e çenli sany 30 30
101 Akkumulýator 251A-den 500A-e çenli sany 40 30
102 Akkumulýator 500A-den ýokary sany 50 30
103 Simli mikrofonlar sany 81 105 30
104 Iýmitlendiriji blok (stansionnyýe) sany 250 500 30
105 Suw gyzdyryjy we sowadyjy enjamy (Kuller, Boýler) sany 50 151 30

Habarlaşmak üçin: +99312271626