Internet kafe

Aragatnaşyk bölümleri Salgysy Telefon belgisi
1 37-njyAragatnaşyk bölümleri A.Nyýazow köçesi 26-01-04
3 46-njy Aragatnaşyk bölümleri Ýunus Emre köçesi 46-09-22
5 “Altyn Asyr” ÝGPJ-niň binasy Oguz han köçesi 95-59-04
7 “Parahat” medeni-dynç alyş merkezi Magtymguly şaýoly 93-54-19
8 11 mkr A.Nyýazow köçesi 104 43-13-65

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn