Boş iş orun

Ulgam administrator hünärmeni

Talaplar:

Bilimi (Ubuntu Server, Centos, Windows 2003/2008/2012 Server)

VMware wirtualizasiýa ulgamynda administrirlemek tejribesi

Ätiýaç nusgalarynyň ulgamyny administrirlemek tejribesi

Aparat üpçünjiligi bilen işlemek tejribesi (IBM, HP, Intel, Cisco,Supermicro)

Tor enjamlary bilen işlemek tejribesi, torlaryň bölünen görnüşini gurnamak tejribesi

Anketany doldurmak

Programmist

Talaplar

Programmist/mobil goşundylaryň programmaçysy

IOS we Android üçin mobil goşundylaryň programmaçysy

Programmirleme dileriniň bilimi (SQL, Java, Swift);

Android Studio we Xcode bilen işlemek ukuby

Anketany doldurmak

Tor administratory

Talaplar:

CCNA ýa-da ýokary derejede tor tehnologiýary bilen işlemek tejribesi

TCP/IP protokol derejesinde torlaryň gurnamagyň bilimi

Tor enjamlary bilen işlemek tejribesi (kommutator, marşrutizator)

Monitoring ulgamy bilen işlemek tejribesi (Cacti,Nagios, PRTG Network Monitor, Zabbix)

Anketany doldurmak

Maglumat howpsuzlygy boýunça hünärmen

Talaplar:

ISO / OSI modeli we stek TCP/IP protokollary boýunça torlary gurnamak hem-de işlemek boýunça bilimi;

Kompýuter we tor howpsuzlyk ýörelgelerine düşünmek (WAF, IPS / IDS, DLP, SIEM we ş.m.);

Linux-da işlemek ukyby we awtomatlaşdyrylan ulgamda (bash, perl, python) iş başarnyklary kabul edilýär.

Anketany doldurmak

IMS (IP Multimedia Subsystem) hünärmeni

Talaplar:

IMS tor arhitekturasyny bilmek, CCNA ýa-da ýokary derejede tor tehnologiýary bilen işlemek tejribesi.

Torlaryň we TCP/IP stakanyň protokollarynyň gurluşygy we işleýiş ýörelgelerini bilmek.

Tor enjamlary bilen işlemek tejribesi (kommutator, marşrutizator). Ses we wideo telefon jaňlarynyň, ISUP duýduryşynyň, SIP-iň we abonentler üçin HSS maglumat bazasynyň ýörelgelerine düşünmek.

Anketany doldurmak

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn